Lang samarbejdstradition: Jysk Entreprenør og Aalborg Kommune

Siden 2007 har Jysk Entreprenør arbejdet med vandløbsvedligehold for Aalborg Kommune. De mange års samarbejde har budt på værdiskabende aktiviteter for kommunen såvel som Jysk Entreprenør, der tilsammen har udviklet den såkaldte Aalborg-metode.

Hos Aalborg Kommune har man et team, som varetager arbejdet med at vedligeholde og restaurere kommunes vandløb. Arbejdskapaciteten er dog ikke altid tilstrækkelig til at matche de aktuelle opgaver, og kommunen har derfor etableret et samarbejde med Jysk Entreprenør.

Siden 2007 har vi været vant til, at Aalborg Kommunen kontakter os, når de har en opgave, de ved, de behøver vores hjælp til. Vi fungerer som en ekstra ressource, som de kan trække på efter behov. Ofte er der opgaver, som kræver noget helt særligt udstyr, og det kan vi så være behjælpelige med,” fortæller Henrik Pedersen, indehaver af Jysk Entreprenør.

Indhentning af specialressourcer

Hos Aalborg Kommune tilrettelægges arbejdet ud fra en oversigt over de enkelte vandløbs karakteristika. Herudfra kan Jerrik Bisgaard, tekniker ved kommunens entreprenørafdeling identificere hvilke opgaver, som behøver hjælp fra Jysk Entreprenør:

Som kommune har vi vores egne maskiner, men må ofte konstatere et behov for specialmaskiner til løsning af en opgave. Og det er her, Jysk Entreprenør kommer ind i billedet. De har lige præcis det maskinel, som kræves – og så er de meget erfarne brugere af det. Det giver os de bedste betingelser for at udføre vandløbsvedligehold.”

Udvikling af Aalborg-metoden

Vandløbene i Nordjylland er kendetegnet ved ikke at have store fald – de løber derfor langsomt, og det har væsentlig betydning for, hvordan vedligeholdelsesarbejdet skal udføres.

Når vi har at gøre med langsomme og ret stillestående vandløb, skabes der grobund for nogle mindre gode typer vandplanter, hvis enorme vækst er hæmmende for vandløbsmiljøet,” forklarer Jerrik Bisgaard og fortsætter:

”For at vandløbet igen får optimale betingelser, skal visse vandplanter skæres hårdt i bund. Og netop dette er en del af ’Aalborg-metoden’, som er opstået gennem flere års samarbejde med Vandmiljøafdelingen i Aalborg Kommune og forskellige entreprenører. Heriblandt Jysk Entreprenør, som derfor har opnået stor erfaring med hensigtsmæssig vedligeholdelse af vandløb i og omkring Aalborg.”

Erfaren og fleksibel samarbejdspartner

Ifølge Jerrik Bisgaard er der stor forskel på land og vand, når det handler om at skære grøde med maskiner.

”Bare fordi man som maskinfører er dygtig på land, er man det ikke nødvendigvis i vand. Det kræver viden, erfaring og de helt rette kompetenceudviklende kurser. Og det har Jysk Entreprenør. De er dygtige og leverer altid varen,” fortæller Jerrik Bisgaard.

Derudover påpeger Jerrik, at han oplever Jysk som en enormt fleksibel samarbejdspartner, som altid kan imødekomme ønsker, også i akutte tilfælde. Og det giver – ifølge ham – de bedste forudsætninger for et velfungerende og værdiskabende samarbejde.