Vandløbsvedligehold på Mors

Naturpleje er en af kommunernes mange arbejdsopgaver. Jysk Entreprenør har vundet entreprisen om vandløbsvedligehold i Morsø Kommune, og har således til opgave at varetage vedligehold af samtlige offentlige vandløb i kommunen de næste fire år.

Fokus på kvalitet og professionalisme

I 2018 var det tid til at forny aftalen om vandløbsvedligehold på Mors, og Morsø Kommune sendte derfor opgaven i udbud. Jysk Entreprenør viste sig at være den billigste aktør, som bød ind på opgaven, og vandt derfor entreprisen fra 2018-2021.

Vi er rigtig glade for at have vundet et udbud på pris, og enormt stolte af, at være den aktør på markedet, som kan levere et professionelt kvalitetsarbejde til en skarp pris,” fortæller Henrik Pedersen, som er indehaver af Jysk Entreprenør.

Kvalitet og professionalisme i arbejdet er da også noget, som har kunne mærkes hos kontaktpersonen i By og Landskabsafdelingen hos Morsø Kommune:

Vi har ikke tidligere benyttet os af Jysk Entreprenør i forbindelse med naturpleje, og de kendte derfor ikke øens vandløb før påbegyndelse af arbejdet. I forbindelse med opstart lagde virksomheden meget vægt på at sætte sig ind i vandløbene, og det skabte bare et rigtig godt indtryk af det arbejde, som de skulle levere for kommunen,” siger Lene Olesen Jensen, biolog i Morsø Kommune og fortsætter:

– ”For os som kommune er det lige så vigtigt, at naturen ikke ødelægges eller beskadiges, som det er at vedligeholde den. Med en samarbejdspartner som Jysk Entreprenør, der professionelt arbejder i naturen, føler vi os sikre på, at vi har fået en aktør, som vi uden problemer kan overlade opgaven til”.

System kvalitetssikrer arbejdet

Via et webbaseret tilbagemeldingssystem kan kommunen hele tiden følge med i det arbejde, som Jysk Entreprenør udfører ved vandløbene. Den løsning er ifølge Lene Olesen Jensen helt ideel:

Når Jysk Entreprenørs maskinfører er ude i marken, tager han billeder af arbejdet for at dokumentere, hvad der arbejdes på, og hvordan arbejdet foregår. Det er en meget dynamisk samarbejdsform, som gør det muligt for mig at følge med i arbejdet inde på kontoret, mens det sker i felten,” fortæller hun og fortsætter:

– ”Og så fungerer systemet jo som en kvalitetssikring af det arbejde, Jysk Entreprenør udfører for os. De kan nemt vise os resultaterne af deres indsats, og så kan vi godkende den. Eller gøre indsigelser – men det har der ikke været behov for i vores samarbejde”.

Godt og optimalt samarbejde

Samarbejdet med Jysk Entreprenør er indtil videre forløbet på bedst mulig vis:

Vores samarbejde har fungeret helt optimalt. Med en kort kommandovej fra os som kommune, der har bestilt varen, til at det bliver udført – den proces har været hurtig og yderst effektiv. Og så er vi meget tilfredse med det arbejde, Jysk har leveret” siger Lene Olesen Jensen.