Aalborg Kommune – Vidkær Å

I efteråret 2017 deltog Jysk Entreprenør i et større vandløbs- og dambrugsprojekt i Vidkær Å for Aalborg Kommune samt Limfjordsrådet.

Her blev der sikret faunapassage ved det nedlagte Vidkær Dambrug samt fjernet en næsten 2 meter høj spærring for at kunne genslynge vandløbet på en 2,5 km strækning. Arbejdet foregik på meget gyngende mosebund, hvor det nye trace blev etableret gennem gamle ådale for at følge åens tidligere slyngninger.

Alt materialet blev kørt op i dalene med bånddumpere og udgjorde ca. 15-20.000m3.

Opgaven blev udført med Trimble 3D maskinstyring på vores egne maskiner.