Frederikshavn Kommune – Åsted Mølle

Ved Åsted Mølle udførte Jysk Entreprenør i sommeren 2017 vandløbsarbejde for Frederikshavn Kommune og Hede Danmark.

Arbejdet tog udgangspunkt i møllesøen og bestod i et omløbsstryg udenom en gammel fisketrappe og dambrugssø, således at fiskene fik fri passage. Søen blev oprenset og fisketrappen og dambrug nedbrudt.

Opgaven involverede en meget gyngende blødbund, hvorfor vores amfibie-maskine var ideel i arbejdet. Som en del af projektet blev der nedgravet en HDPE-membran i de nye diger mellem vandløbstracene og møllesøen, som gav en jordhåndtering ca. 20.000m3.

Opgaven blev udført med Trimble 3D maskinstyring på egne maskiner.