Frederikshavn Kommune – Naturstyrelsen og Toppen af Danmark

Jysk Entreprenør har i foråret 2018 deltaget i et samarbejde med Frederikshavn Kommune, hvor opgaven bestod i et stort hydrologiprojekt for Naturstyrelsen og Toppen af Danmark.

I området omkring Skagen og Hulsig Hede findes Natura 2000-områder, hvor vi som en del af projektet både udgravede nye vandløb og tildækkede andre med henblik på at ændre vandstande og forbedre botanikken.

Arbejdet med vandløbene blev foretaget med tanke på dyrelivet ud fra et ønske om at tiltrække flere fuglearter. Ved at have forbedret vandløbsmiljøet øges chancerne herfor, idet fuglenes muligheder for føde burde forøges ved et mere fugtigt miljø.

Udførelse af opgaven har desuden involveret opmålingsarbejde og efterfølgende kvalitetssikring og dokumentation til Frederikshavn Kommune.