Frederikshavn Kommune – vandløbsvedligehold

I sommeren 2016 gennemførte Jysk Entreprenør i samarbejde med Hede Danmark vandløbsvedligehold for Frederikshavn Kommune.

Dette involverede arbejde på meget gyngende grund, hvor et eksisterende dambrug blev nedlagt og betonopstemning fjernet. Derefter fulgte en genslyngning af et større vandløb på ca. 1500 meter og en bredde ca. 3,5 meter, som samlet set gav en jordhåndtering på ca. 30.000m3.

Opgaven blev udført med Trimble 3D maskinstyring på egne maskiner.