Jammerbugt Kommune – Haverslev

I et vådområde i landsbyen Trekroner ved Haverslev etablerede vi i efteråret 2015 et vådområde for Jammerbugt Kommune.

Her blev en 800 meter lang strækning af Haverslev Mølleå omlagt med etablering af nye diger – dette med udløbsbygværker, rydninger og tildækning af flere grøfter.