Mariagerfjord Kommune – Døstrup

I samarbejde med Karl Jensen fra Hobro har Jysk Entreprenør i foråret 2018 arbejdet på et vand- og moseprojekt ved byen Døstrup i Mariagerfjord Kommune.

Projektet centrerede om Møllesøen (Døstrup sø), som blev tømt for at kunne føre vandløb bagom og etablere diger. En HDPE-membran blev desuden ilagt for at holde vandtrykket. Arbejdet blev udført i total bundløse forhold, hvorfor vores amfibie-gravemaskine var til stor hjælp.

Projektet er forsat under udarbejdelse med forventning om vand på søen inden sommerferien 2019.