Vandløbsarbejde

Vores primære arbejdsområde vedrører naturgenopretning i forbindelse med vandløb. Naturgenopretning dækker over ændring af et område for at forbedre naturen og bringe området i retning af sin oprindelige tilstand. Vi sætter derfor en ære i at yde aktive indsatser i vådområder, så vandløbsmiljø og den omkringliggende natur får et kvalitetsløft.

Vandløbsvedligehold

Betegnelsen vandløbsvedligehold benyttes om det arbejde, som udføres, for at sikre at et vandløb opfylder de regulativer, der foreligger for det enkelte vandløb. Vandløbsregulativet og vandløbsloven bestemmer nogle afvandingskrav til vandløbet, hvilke ofte imødekommes ved kontinuerlig grødeskæring.

Et støt stigende antal krav på miljø- og naturfronten har haft betydning for udviklingen af vandløbsvedligehold, som med tiden er blevet mere og mere fokuseret på en miljøvenlig vedligeholdelse.

Hos Jysk Entreprenør gør vi meget ud af at have respekt for naturen i det arbejde, som udføres, og vandløbsvedligehold er derfor altid forbundet med en skånsom og miljøvenlig fremgangsmåde. Et vedligeholdelsesprojekt kan anskues som et puslespil – der er altid mange brikker, som skal gå op i en højere enhed.

Dyre- og planteliv skal til tilgodeses, så der skabes de bedste betingelser herfor og samtidig vil der desuden ofte være afvandingsinteresser indblandet i forbindelse med vandløbsvedligehold. Vi har gennem mange år samarbejdet med kommuner om vedligehold og har derfor stor erfaring med at udarbejde løsninger, som tager hensyn til interessenter såvel som naturen.

Aalborg-metoden

Når vi arbejder med vandløb, benytter vi os af den såkaldte Aalborg-metode, som er en fremgangsmåde, der sikrer en effektiv genetablering af et vandløbs naturlige udformning. Nærmere bestemt genopretter vi med denne metode det naturlige slyng i vandløbet, hvor praksis tidligere har været at rette et vandløb ud.

Dette har vist sig særdeles effektivt i forhold til at undgå oversvømmede marker samt til genoprettelse af vandløbets dyre- og planteliv. Med metoden følger en forbedret vandkvalitet, som medfører, at mikroorganismer og fisk vender tilbage til vandløbet.

Foruden dette eksisterer der en yderligere række fordele ved Aalborg-metoden:

  • Landmænd kan komme tidligere ud i de lave jorder om foråret
  • Metoden er skånsom og god for miljøet
  • Selv vandløb med ringe fald kan gøres sunde igen

De mange fordele gør, at vi er store fortalere for Aalborg-metoden, som derfor også benyttes i det meste af vores vandløbsarbejde.

Vedligehold af gadekær

Et gadekær er et naturligt eller kunstigt anlagt vandområde, som minder om en mindre sø. Som regel ligger det midt i en landsbys oprindelige bebyggelse – og har den dag i dag som oftest ikke længere nogen praktisk betydning. Mange vil dog gerne bevare gadekær, da de bidrager til en hyggelig stemning og muligheden for at opholde sig omkring åbent vand midt i byomgivelser.

For at bevare gadekær skal de naturligvis vedligeholdes. Siden 2007 har Jysk Entreprenør udført mere end 50 oprensninger, uddybninger, miljøskæringer samt parkanlægninger i og omkring gadekær – dette primært for nordjyske kommuner.
Positive tilbagemeldinger omkring vores arbejde med fornyelse af gadekær har vist, at den nyfundne opmærksomhed omkring byers gadekær har bidraget til sammenhold og nye aktiviteter i de små bysamfund.

Skal du have vedligeholdt et vandløb?

Vi tilbyder vandløbsrestaurering og naturgenopretning til både private og kommuner. Med
vores ekspertise inden for området tør vi godt garantere et velplejet og sundt vandløb, og med vores brug af Aalborg-metoden er du ligeledes sikret et godt stykke arbejde.

Står du med overvejelser om at igangsætte vedligehold af et vandløb, er det vigtigt at vide, at vandløbsvedligeholdelse er sæsonbestemt. Vores sæson starter i maj og slutter i november. Hele sommeren er vi således ude med vores maskiner (vi kører med seks-syv stykker) og sørger for, at de jyske vandløb er sunde og vedligeholdt. Mange af de vandløb, vi arbejder med, bliver klippet op til fire gange på en sæson.