Hos Jysk Entreprenør & Kloak er vi specialister i vandløbsvedligeholdelse, naturpleje og -restaurering. Hovedparten af vores opgaver omhandler genopretning og vedligehold af vandløb, søer samt skov- og hedeområder.

Når vi arbejder med vandløbsvedligeholdelse, benytter vi os af den såkaldte Aalborg-metode. Med Aalborg-metoden er det lykkedes at genetablere vandløb med alle dets slyngninger. Det har vist sig særdeles effektivt i forhold til at undgå oversvømmede marker samt genoprettelse af vandløbets dyre- og planteliv.

Grødeskæringsmetoden har vist sig at være så effektiv, at miljøminister Kirsten Brosbøl i foråret 2014 udtalte, at hun gerne så metoden udbredt til flere kommuner. Det arbejder vi aktivt på gennem undervisning og kurser for andre entreprenører.

Når vi ikke arbejder med de jyske vandløb og naturpleje, udfører vi også kloak- og anlægsarbejde. Vi er autoriseret kloakmestervirksomhed, og således udfører vi både reparation, vedligeholdelse og nyanlæg af kloak.

Læs mere her på siden om hvad vi tilbyder, eller kontakt os på telefon 22 61 02 44 for at høre mere. Vi kommer gerne og giver en vurdering af netop det stykke arbejde I gerne vil have udført.

dme