Referencer

Jammerbugt Kommune – Haverslev

I et vådområde i landsbyen Trekroner ved Haverslev etablerede vi i efteråret 2015 et vådområde for Jammerbugt Kommune.
Læs mere

Frederikshavn Kommune – vandløbsvedligehold

I sommeren 2016 gennemførte Jysk Entreprenør i samarbejde med Hede Danmark vandløbsvedligehold for Frederikshavn Kommune.
Læs mere

Aalborg Kommune – Hasseris Å

For Aalborg Kommune omlagde Jysk Entreprenør i foråret 2017 Hasseris Å fra Konsulens bro.
Læs mere

Frederikshavn Kommune – Åsted Mølle

Ved Åsted Mølle udførte Jysk Entreprenør i sommeren 2017 vandløbsarbejde for Frederikshavn Kommune og Hede Danmark.
Læs mere

Aalborg Kommune – Vidkær Å

I efteråret 2017 deltog Jysk Entreprenør i et større vandløbs- og dambrugsprojekt i Vidkær Å for Aalborg Kommune samt Limfjordsrådet.
Læs mere

Københavns Kommune – Utterslev Mose

I efteråret 2017 udførte Jysk Entreprenør naturpleje ved Utterslev Mose i Københavns kommune.
Læs mere

Mariagerfjord Kommune – Døstrup

I samarbejde med Karl Jensen fra Hobro har Jysk Entreprenør i foråret 2018 arbejdet på et vand- og moseprojekt ved byen Døstrup i Mariagerfjord Kommune.
Læs mere

Frederikshavn Kommune – Naturstyrelsen og Toppen af Danmark

Jysk Entreprenør har i foråret 2018 deltaget i et samarbejde med Frederikshavn Kommune, hvor opgaven bestod i et stort hydrologiprojekt for Naturstyrelsen og Toppen af Danmark.
Læs mere